Львівський алгебраїчний семінар

Керівники семінару:

проф. Б.В. Забавський,

проф. В.М. Петричкович,

доц. А.І. Гаталевич

 

місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка, ауд. 377

 

час проведення: вівторок , 15.00

Елементарна редукція матриць над кільцями

майже стабільного рангу 1

Б.В. Забавський, д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри алгебри і логіки,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

А.М. Романів,  к.ф.-м.н., н.с.  відділу алгебри,

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

 

Вівторок, 27 листопада 2018 року, 15:00, ауд. 377

 

Резюме: Розглядається елементарна редукція матриць над кільцями майже стабільного рангу 1.

Класифікація симетрійних редукцій для рівняння ейконала

В.М. Федорчук,  д.ф.-м.н., пр.н.с.,

В.І. Федорчук,  к.ф.-м.н., м.н.с.  відділу алгебри

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

 

Вівторок, 6 листопада 2018 року, 15:00, ауд. 377

 

Резюме: Наведені результати, що стосуються зв'язку між структурними властивостями низькорозмірних (dim (L) ≤ 3) неспряжених підалгебр алгебри Лі групи Пуанкаре P (1,4) та властивостями редукованих рівнянь для рівняння ейконала. Для отримання цих результатів ми провели класифікацію інваріантів, а також анзаців для вищезгаданих підалгебр. Ми також представляємо деякі класи інваріантних розв'язків для рівняння ейконала.

 

Зведена трикутна форма поліноміальних матриць та її інваріанти

 

Б.З. Шаваровський

д.ф.-м.н., пр.н.с. відділу алгебри

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

 

Вівторок, 16 жовтня 2018 року, 15:00, ауд. 377

 

Резюме: Вказана система інваріантів зведеної трикутної форми поліноміальних матриць щодо напівскалярної еквівалентності

Засідання львівського алгебраїчного семінару, присвяченого пам’яті професора

Андрійчука Василя Івановича

 

Вівторок, 18 вересня 2018 року, 15:00, ауд. 377

 

ПРОГРАМА

засідання львівського алгебраїчного семінару

до 70-ої річниці від дня народження

професора кафедри алгебри і логіки

АНДРІЙЧУКА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА

       Вступне слово

Гуран І.Й. в.о. декана механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

         Життєвий і творчий шлях професора Андрійчука В.І.

Забавський Б.В. – завідувач кафедри алгебри і логіки Львівського національного університету імені І. Франка.

         Нільпотентні і розв’язні алгебри Лі векторних полів з поліноміальними коефіцієнтами

Петравчук А.П. – завідувач кафедри алгебри і математичної логіки Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

         Про семінар «Теорія топосів»

Зарічний М.М. – професор кафедри геометрії і топології Львівського національного університету імені І. Франка.

         Групи Брауера алгебраїчних многовидів

Стахів Л.Л. – доцент кафедри вищої математики Львівського національного університету імені І. Франка.

         Спогади про брата

Андрійчук М.І. – завідувач відділу числових методів математичної фізики ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України