|Секція A. Механіка| - |Секція Б. Математика|Секція A. МеханікаPasternak Iaroslav. Stroh formalism in computation of thermomagnetoelectroelastic fundamental solutions for 3D anisotropic solids. (Lutsk National Technical University)

Raynovskyy Ihor. Steady-state resonant damped sloshing in upright circular tank. (Institute of Mathematics of NASU)

Semenovych Kateryna. Influence of the uniform outflowing on angular motion of reservoir with liquid under impulse excitation. (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Альфавіцька Соломія, Слободян Микола. Двовіснй розтяг ізотропної пластини з двома рівними колінеарними наскрізними тріщинами за наявності вузьких пластичних зон у їх вершинах з урахуванням зміцнення матеріалу. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка)

Андрійчук Роман. Вплив диполя тепла на напружений стан півпростору з вільною або жорстко закріпленою межею. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Бовгира Ростислав. Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів (ZnO)n, методом теорії функціонала густини. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Бойчук Юрій. Дослідження кутових розподілів інтенсивності випромінювання як інформативних параметрів для ІЧ-томографії температурного поля в плоскому діелектричному шарі. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Браташ Олег. Розв’язування систем рівнянь з похідними дробового порядку за допомогою спектрального методу. (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Васільєв Кирил. Метод прямого вирізування у плоскій задачі теорії пружності. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Венгрин Юрій. Створення газосенсорної системи на основі нанопорошкових металооксидів. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Гануліч Надія. Циліндрична оболонка скінченної довжини за змінної у часі дії локальних джерел тепла. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Горошко Володимир. Температурні напруження в тришаровій термочутливій порожнистій кулі, спричинені термосиловим навантаженням. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Горун Олег. Квазістатичні задачі термопружності для трискладових плоскошаруватих тіл. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Гринів Олег, Притула Назар, Притула Зоя. Оптимальне планування режимів роботи підземних сховищ газу. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Філія «Науково-дослідний інститут транспорту газу» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»)

Жоголева Надія. Нелінійні другі гармоніки локалізованих пружних хвиль при неідеальному контакті матеріалів. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Клімчук Тарас. Гладкий контакт двох півнескінченних штампів та пружної смуги. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Козачок Олег. Контакт пружного тіла і текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи за наявності ідеального газу в зазорах. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Куротчин Леся. Двовісний розтяг пластини з двома поверхневими співвісними тріщинами з урахуванням пластичних зон по їх фронту. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Лендєл Крістіна, Слободян Микола. Згин та розтяг пластини з круговим отвором та крайовою тріщиною за смугового контакту її берегів. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Максимів Юлія. Формування дисипативних структур у моделі типу Фiтц-Хью-Нагумо iз просторовими дробовими похiдними. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Могиляк Іван. Особливості формування морфології поверхні кремнієвих пластин при дії лазерних імпульсів. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Овчаренко Микола, Бобилєв Дмитро. Розв’язування задачі гасіння коливання струни у випадку сталої швидкості демпфера. (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»)

П’янило Ярослав, Вавричук Петро. Дослідження впливу водного фактору на параметри експлуатації підземних сховищ газу. (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Павлюк Ярослав, Фернаті Павло, Рагуліна Віра. Релаксація лінійнов’язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану. (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенко НАН України)

Постолакі Леся. Розв’язування осесиметричної задачі теорії пружності для кусковооднорідного циліндра з використанням варіаційного методу. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Прокопишин Ігор. Методи декомпозиції області для задачі про термомеханічний контакт декількох пружних тіл. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Рабош Роман. Усереднені динамічні характеристики матричного композиту з тонкостінними п’єзоелектричними включеннями. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Савка Степан. Моделювання процесів формування наночастинок ZnO з газового середовища методом молекулярної динаміки. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Сеник Юлія. Міцність електропровідного неферомагнітного шару. Розмірний ефект. (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Сінькевич Олег. Математичні моделі ідентифікації порожнин у твердих тілах з використанням техніки ІЧ-термографії. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Тютюнник Марія. До проблеми оцінювання складних систем на підставі паралельних обчислень. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Чиж Анатолій. Температурне поле довгого неоднорідного порожнистого циліндра за змінного вздовж твірної теплового навантаження. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Ярема Євген. Двовісний розтяг пластини з двома отвороми та прямолінійною наскрізною тріщиною. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Секція Б. МатематикаDerevianko Nadiia. An orthogonal trigonometric Schauder basis for the space C(T^2). (Institute of Mathematics of NASU)

Drebotiy Roman. A posteriori error estimator based on fundamental solution for 1D hp-adaptive FEM approximation. (Ivan Franko National University of Lviv)

Gołąb Małgorzata, Tuleja Zuzanna. History of Non-Euclidean geometry. (Pedagogical University of Krakow, Poland)

Kabat Jakub. Böröczky configurations and short history of problem of certain containment. (Pedagogical University of Krakow, Poland)

Kinash Nataliia, Janno Jaan. An inverse source problem for a pertrubed time fractional diffusion equation. (Tallinn University of Technology, Estonia)

Krechko Viktoriia. On the mean field asymptotic behavior of a solution of the BBGKY hierarchy of quantum many-particle systems. (Institute of Mathematics of NASU)

Kuduk Grzegorz. A problem with integral conditions for system of partial differential. (University of Rzeszow, Poland)

Kuduk Grzegorz. Nonlocal problem with integral conditions for policaloric equations of second order. (University of Rzeszow, Poland)

Nikiforov Roman. Essentially nonnormal numbers for random Cantor series expansions. (The National Pedagogical Dragomanov University)

Prokopchuk Oksana. Free noncyclic subgroups of the group of infinite unitriangular matrices. (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Ruchała Dorota. Elementary properties of single-variable polynomials. (Pedagogical University of Krakow, Poland)

Terlych Nataliya. Reconstruction of energy-dependent Sturm-Liouville equations. (Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NASU)

Zborowska Anna. On positive integer powers of Toeplitz Matrices. (Pedagogical University of Krakow, Poland)

Бешлей Василь, Петрук Олег. Числове моделювання параметрів Стокса в залишках наднових зір. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Вентик Левко. Достатні умови збіжності тривимірного неперервного дробу. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Власик Ганна. Нерівності типу Бернштейна-Нікольського для тригонометричних поліномів з найкращим вибором гармонік. (Інститут математики НАН України)

Гузик Надія. Коефіцієнтна обернена задача для параболічного рівняння зі слабким степеневим виродженням. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Національна академія сухопутних військ України імені гетьмана Петра Сагайдачного)

Ічанська Наталія, Блажко Людмила. Галілей інваріантні системи еволюційних рівнянь третього порядку. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)

Кліщук Богдан. Геометрична характеризація кола. (Інститут математики НАН України)

Крайнічук Галина, Тарасевич Алла. Про тернарні квазігрупові функційні рівняння найменшої довжини. (Донецький національний університет ім. В. Стуса, Хмельницький національний університет)

Кузьменко Тетяна. Інтегральні теореми в алгебрі комплексних кватерніонів. (Інститут математики НАН України)

Кузьо Тарас, Олег Петрук. Застосування методу скінченних об’ємів для розв’язування рівнянь магнітної гідродинаміки у астрофізиці. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Митрофанов Михайло. Слабко аналітична топологія та слабко рівномірно аналітична топологія на банахових просторах та топологія норми. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Негрич Марія. Періодична крайова задача для лінійного рівняння руху однорідної балки. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Патрій Мар’яна, Петрук Олег. Математичне моделювання еволюції інжекції електронів у залишку наднової SN1987A. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Пирч Назар. Ізоморфізми вільних топологічних груп та відносні топологічні властивості. (Українська академія друкарства)

Романів Андрій. Про розклад матриці з повної лінійної групи в добуток матриць з певних її підмножин. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Савка Іван, Кондратів Людмила. Нелокальна багатоточкова задача з умовами стрибка для системи гіперболічного та параболічного рівнянь. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)

Скуратовський Руслан, Радчук Павло. Мінімальні системи твірних і структура силовських 2-підгрупп знакозмінних груп , і симетричної групи і їх застосування в криптографії. (Міжрегіональна Академія управління персоналом)

Стефанчук Марія. Множини міри нуль, які містять довільну кількість множин певного класу. (Інститут математики НАН України)

Тайстра Юрій. Відокремлення змінних для однонапрямленого ізотропного поля Максвелла у метриці Керра. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Чорненька Олена. Лінійні системи диференціальних рівнянь з параметром та регулярною особливою точкою. (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

Чугай Андрій. Метод розв'язування задачі упакування опуклих гомотетичних багатогранників. (Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України)

Швай Катерина. Найкращі білінійні наближення класів диференційовних періодичних функцій