Program Committee

 • Roman Kushnir (co-chairman)
 • Grygoriy Kit (co-chairman)
 • Volodymyr Pelykh (co-chairman)
 • Zoya Prytula (secretary)
 • Mykhaylo Andriychuk
 • Vasyl Chekurin
 • Bogdan Datsko
 • Oleksandr Hachkevych
 • Rostyslav Hryniv
 • Yaroslav Kunets
 • Myhaylo Marchuk
 • Rostyslav Martynyak
 • Viktor Mishchenko
 • Viktor Mykhas’kiv
 • Igor Mykytyuk
 • Myron Nykolyshyn
 • Vasyl Petrychkovych
 • Dmytro Popovych
 • Yaroslav P’yanylo
 • Vasyl Shopa
 • Yuriy Tokovyy
 • Mykola Voitovich
 • Myhaylo Yadjak