List of participants

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A    on top

Solomiya Alfavitska, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Roman Andriychuk, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;

B    on top

Vasyl Beshley, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Ludmyla Blajko, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava;
Dmytro Bobyliev, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih;
Rostyslav Bovhyra, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Yuriy Boychuk, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Oleg Bratash, Centre of Mathematical Modelling of Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NAS of Ukraine, Lviv;

C    on top

Olena Chornen’ka, Nizhyn Gogol State University, Nizhyn;
Anriy Chugay, Pidhorny Institute of Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv;
Anatoliy Chyzh, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;

D    on top

Nadiia Derevianko, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;
Roman Drebotiy, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv;

E    on top

- // -;

F    on top

Pavlo Fernati, S. P. Timoshenko Institute of Mechanics, NAS of Ukraine, Kyiv;

G    on top

Nadia Ganulich, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Małgorzata Gołąb, Pedagogical University of Krakow, Poland;
Oleg Gorun, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Oleg Gryniv, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;

H    on top

Volodymyr Horoshko, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Nadiya Huzyk, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv;

I    on top

Nataliya Ichanska, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava;

J    on top

Jaan Janno, Tallinn University of Technology, Estonia;

K    on top

Jakub Kabat, Pedagogical University of Krakow, Poland;
Nataliia Kinash, Tallinn University of Technology, Estonia;
Taras Klimchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv;
Bogdan Klishchuk, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;
Ludmyla Kondrativ, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Oleg Kozachok, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Galyna Krajnichuk, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia;
Viktoriia Krechko, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;
Grzegorz Kuduk, University of Rzeszow, Poland;
Lesya Kurotchyn, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Anton Kuz, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Tetyana Kuzmenko, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;
Taras Kuzyo, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;

L    on top

Kristina Lendyel, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv;

M    on top

Yuliya Maksymiv, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Oksana Medvid’, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Ivan Mohylyak, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Myhailo Mytrofanov, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;

N    on top

Maria Negrych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk;
Roman Nikiforov, The National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv;

O    on top

Mykola Ovcharenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih;

P    on top

Yaroslav P’yanylo, Centre of Mathematical Modelling of Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NAS of Ukraine, Lviv;
Iaroslav Pasternak, Lutsk National Technical University, Lutsk;
Maryana Patrii, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv;
Yaroslav Pavlyuk, S. P. Timoshenko Institute of Mechanics, NAS of Ukraine, Kyiv;
Oleh Petruk, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Lesya Postolaki, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Oksana Prokopchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv;
Igor Prokopyshyn, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Nazar Prytula, Institute of Gas Transmission PJSC Ukrtransgas, Kharkiv;
Zoya Prytula, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Nazar Pyrch, Ukrainian Academy of Printing, Lviv;

Q    on top

- // -;

R    on top

Roman Rabosh, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Pavlo Radchuk, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv;
Vira Ragulina, S. P. Timoshenko Institute of Mechanics, NAS of Ukraine, Kyiv;
Ihor Raynovskyy, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;
Andriy Romaniv, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Dorota Ruchała, Pedagogical University of Krakow, Poland;

S    on top

Ivan Savka, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Stepan Savka, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Kateryna Semenovych, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv;
Yulya Senyk, Centre of Mathematical Modelling of Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NAS of Ukraine, Lviv;
Kateryna Shvai, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;
Oleg Sinkevych, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Ruslan Skuratovskyy, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv;
Mykola Slobodyan, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv;
Maria Stefanchuk, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;
Myhaylo Symotyuk, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;

T    on top

Yuriy Taistra, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Alla Tarasevych, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi;
Nataliya Terlych, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Zuzanna Tuleja, Pedagogical University of Krakow, Poland;
Mariya Tyutyunnyk, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;

U    on top

- // -;

V    on top

Kyryl Vasil’ev, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Petro Vavrychuk, Centre of Mathematical Modelling of Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NAS of Ukraine, Lviv;
Yuriy Venhrun, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Levko Ventyk, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv;
Iryna Volyanska, Lviv Polytechnic National University, Lviv;

W    on top

Ganna Wlasik, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv;

X    on top

- // -;

Y    on top

Evhen Yarema, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv;

Z     on top

Anna Zborowska, Pedagogical University of Krakow, Poland;
Nadia Zhogoleva, Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Sloviansk;