книга на google books:

http://goo.gl/o0DFWG

Вся книга в pdf

Українське небо 2.

Студії над історією астрономії в Україні

збірник наукових праць

Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. – 669 с.


ВступПередмова


АРХЕОАСТРОНОМІЯ

Стародавня астрономія в Україні від періоду енеоліту до початку нової ери

І.Вавілова, Т.Артеменко

Сонце, Місяць і Небелівський храм

М.Відейко

Обряд «поїння землі» та культ Місяця в ідеологічних уявленнях трипільських племен

В.Цибесков (передрук)

Космогонічні, календарні та археоастрономічні аспекти дослідження курганів енеоліту-бронзи степової Кіровоградщини

М.Тупчієнко

«Календарні» знаки на давній кераміці України (за матеріалами Національного музею історії України)

М.Стрельник

Відображення первісних вірувань у металевих прикрасах жіночого костюму населення Карпато-Дністровського регіону в другій половині V – Х ст.

А.Вамуш


УЯВЛЕННЯ

Назви зоряного неба

Ю.Карпенко (передрук)

Астрономічна термінологія у староукраїнських пам’ятках першої половини XVII століття

Г.Наєнко

Знаки зодіаку на полях Ізборника Святослава 1073 року

В.Пуцко

Зодіак у виданнях Києво-Печерської лаври другої половини XVII століття

Ю.Звездина

Символіка часу в кириличних виданнях кінця ХVII – першої половини XVIII століть: гравюри «кола часів» у місяцесловах

Ю.Шустова

Символіка годинників і іконографія євангелістів у гравюрах Євстафія Завадовського до Львівського Євангелія 1690 року

Ю.Шустова

Астральна символіка в українській територіальній геральдиці

А.Гречило

Астральні символи на гербах української шляхти XVI – XVIII століть

Ю.Миненко

«Кинь коперниківські сфери!» Містична астрономія Сковороди

Л.Ушкалов

Символізм неба в народному мистецтві українців

І.Пошивайло


ЗНАННЯ

Астрономічні вчення в контексті української культури середніх віків і ранньомодерного часу

І.Паславський

Київські давньоруські храми у часі і просторі

Т.Люта

Астрономічні явища в українських літописах XI–ХVIII в. Матеріали і доповнення

І.Крип’якевич (передрук)

Старовинні сонячні годинники України

Ю.Скрипчук

Астрономічні таблиці та календарі Іринея Фальківського

Я.Матвіїшин

Професор доктор Йозеф Ксавер Лісґаніґ (1719-1799) – австрійський астроном, геодезист і картограф світової слави

А.Дрбал

Тарас Шевченко та науки про Всесвіт і Землю

А.Дрбал

Розвиток української наукової астрономічної термінології наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ століття

І.Процик, О.Богуш


ДЖЕРЕЛА

Український список астрологічних статей XVII століття

Г.Наєнко

Реконструкція бібліотеки Іринея Фальківського та астрономічні видання у ній

Я.Матвіїшин

Розвиток західноєвропейського книгодрукування з астрономії у XV ст. (на прикладі вивчення інкунабул з фонду відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського)

В.Соколов

Стародруки астрономічної тематики в бібліотеках католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії XVIІ – першої половини XIX ст.

І.Ціборовська-Римарович

Стародруки з астрономії у бібліотеці одеського математика й астронома ІванаТимченка

О.Полевщикова

Книга з астрономії та поширення астрономічних знань в Україні у XVIII столітті

В.Соколов

Рідкісні календарні видання першої половини ХVІІІ ст. Києво-Печерського друку з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Н.Боднар


ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ