Для участі у роботі конференції потрібно:
  • до 17 травня 2020 р. 26 квітня 2020 р.
    - заповнити реєстраційну форму;
    - надіслати на e-mail iapmm.pchyt@gmail.com матеріали доповіді (обсягом до 2-х сторінок),
    оргвненос конференції знімається до 3 травня 2020 р. сплатити оргвнесок у сумі 170 грн. членам оргкомітету або переказати на картку ПриватБанку (за реквізитами звертатись за адресою iapmm.pchyt@gmail.com).


    Матеріали повинні бути підготовлені або в редакторі Microsoft Word згідно зразка template.doc або в системі LaTeX за зразком templateUkr.tex, UkrSty.sty.


Вимоги до оформлення тексту доповіді

    Текст доповіді слід підготувати за допомогою редактора Microsoft Word з одинарним міжстрічковим інтервалом шрифтом Times New Roman. Розмір сторінки: А5 148x210 мм; поля: усі - 1,5 см. Матеріали доповідей можна подавати українською або англійською мовою.

Порядок розташування елементів тексту

Розділ Форматування
УДК 10, по лівому краю
НАЗВА 12, Bold, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, по центру
Ім’я Прізвище 11, Bold, по центру
Місце праці, е-mail 9, по центру
Основний текст 10, по ширині, відступ першої стрічки 0,75 см
Список літератури 9, по ширині, у порядку посилань
НАЗВА* 10, Bold, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, по центру
Анотація* 9, Italic, по ширині, без відступів
*англійською, якщо основний текст українською, і навпаки.

Після кожного розділу слід залишити порожній рядок.
Рисунки та графіки подаються у форматі jpeg, bmp, tif, gif.
Таблиці формуються редактором Word, підпис: Таблиця номер. Назва (Times New Roman, 10, Italic, по правому краю).
Формули центрувати. Нумерація по правому краю. Набирати за допомогою Equation Editor або MathType. Параметри:

Full, Sub-symbol 10
Subscript/superscript 80%
Sub-subscript 60%
Symbol 150%
    
Text, Function Times New Roman
Variable Times New Roman, Italic
Matix, Vector Times New Roman, Bold
Інші Symbol