Для участі у роботі конференції потрібно:

    Для підготовки матеріалів та реєстраційної форми рекомендуємо використовувати зразки template.doc, regform.doc.


Вимоги до оформлення тексту доповіді

    Текст доповіді слід підготувати за допомогою редактора Microsoft Word з одинарним міжстрічковим інтервалом шрифтом Times New Roman. Розмір сторінки: А5 148x210 мм; поля: усі - 1,5 см. Матеріали доповідей можна подавати українською або англійською мовою (виступи на конференції здійснювати лише українською).

Порядок розташування елементів тексту

Розділ Форматування
УДК 10, по лівому краю
НАЗВА 12, Bold, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, по центру
Прізвище І. П. 11, Bold, по центру
Місце праці, е-mail 9, по центру
Основний текст 10, по ширині, відступ першої стрічки 0,75 см
Список літератури 9, по ширині, у порядку посилань
НАЗВА* 10, Bold, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, по центру
Анотація* 9, Italic, по ширині, без відступів
*англійською, якщо основний текст українською, і навпаки.

Після кожного розділу слід залишити порожню стрічку.
Рисунки та графіки подаються у форматі jpeg, bmp, tif, gif.
Таблиці формуються редактором Word, підпис: Таблиця номер. Назва (Times New Roman, 10, Italic, по правому краю).
Формули центрувати. Нумерація по правому краю. Набирати за допомогою Equation Editor або MathType. Параметри:

Full, Sub-symbol 10
Subscript/superscript 80%
Sub-subscript 60%
Symbol 150%
    
Text, Function Times New Roman
Variable Times New Roman, Italic
Matix, Vector Times New Roman, Bold
Інші Symbol