Віталій Якович Скоробогатько

Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька (24—28 вересня 2007 р., м. Дрогобич) була присвячена 80-річчю від дня народження відомого українського математика, заслуженого діяча науки України, доктора фізико-математичних наук, професора Віталія Яковича Скоробогатька.

Напрямок наукової діяльності В.Я.Скоробогатька визначився ще в студентські роки під впливом Я.Б.Лопатинського, який став його вчителем. Під його керівництвом В.Я.Скоробогатько підготував кандидатську дисертацію „Єдиність та існування розв´ язків деяких крайових задач для диференціального рівняння еліптичного типу другого порядку" , яку успішно захистив у 1954 році. Розвитком результатів цієї роботи стала докторська дисертація „ Дослідження з якісної теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними" , захищена ним у 1963 році.

Професор Скоробогатько В.Я. був ученим із широким діапазоном математичної творчості. Йому належать фундаментальні дослідження в галузі якісної теорії рівнянь з частинними похідними та звичайних диференціальних рівнянь. Він запровадив багатовимірні узагальнення неперервних дробів (гіллясті ланцюгові дроби), створив їх теорію та розробив її застосування до теорії наближення функцій багатьох змінних, теорії чисел та обчислювальної математики. Ним побудовано узагальнену евклідову геометрію, в якій „пряма„ визначається  n точками (n>2) та застосовано її в теорії фізичних полів.

Напружену наукову працю В.Я.Скоробогатько активно поєднував із науково-організаційною. Важливою складовою цієї роботи було керівництво чотирма відомими далеко за межами Львова науковими семінарами з різних напрямків математики, які об´єднували їх учасників в єдиний творчий колектив. На цих семінарах формували свою кваліфікацію багато українських математиків, у тому числі його учні, серед яких – 25 кандидатів і 8 докторів наук. Із 1969 року і до останніх днів життя В.Я.Скоробогатько очолював відділ теорії диференціальних рівнянь в Інституті прикладних проблем механіки і математики  ім. Я.С.Підстригача НАН України, постійно піклуючись про розвиток математичної науки в регіоні та в Україні.

У 1987 році професор Скоробогатько В.Я. і академік Дородніцин А.О. започаткували періодичну конференцію під назвою „Нові підходи до розв´язування диференціальних рівнянь", яку в 2001 році учасники шостої конференції цього циклу ухвалили назвати „Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька". Крім цієї, В.Я.Скоробогатько був організатором багатьох інших наукових конференцій, зокрема з теорії гіллястих ланцюгових дробів та їх застосувань (1975, 1994 р.р.), загальної теорії відносності (1993), конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження Стефана Банаха.

Весь сенс свого життя професор В.Я.Скоробогатько вбачав у вірному служінні науці та своєму народові. Він ніколи не керувався особистими інтересами, а тільки інтересами науки і суспільства, яким він щиро віддав свої сили та вміння, і цьому постійно навчав своїх учнів.