Кутнів Мирослав Володимирович

(Kutniv Myroslav Volodymyrovych)

пров. наук. співр., док. фіз.-мат. наук, професор

Освіта: Національний університет «Львівська політехніка» (спеціальність прикладна математика, 1979 р.).

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук (01.01.07-обчислювальна математика, 2007 р.)

Наукове звання: професор кафедри прикладної математики (2011 р.).

Наукові напрямки: побудова та обгрунтовання  компактних різницевих схем високого порядку точності розв’язування крайових задач на скінченному відрізку та півосі для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь та їх систем.

Посада за основним місцем роботи: провідний науковий співробітник відділу числових методів математичної фізики.

Наукові досягнення: понад 120 наукових публікацій, з них 1 монографія, 79 статей у наукових журналах

У 2016 р. Кутніву М.В. присуджено премію ім. М.М. Крилова НАН України за цикл праць "Математичні моделі, чисельні та аналітично-чисельні методи для нелінійних задач, які виникають в теорії фізичних полів різної природи".

Кутнів М.В. керує підготовкою аспірантів та здобувачів наукових ступенів.

Підготовлено й захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук.

 

Кутнів М.В. є членом спецiалiзованої вченої ради Д 35.051.07 у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана Франка.

Публікації у фахових виданнях

Публікації за виступами на конференціях

Телефон службовий: 258-96-40

 

E-mail: kutniv@yahoo.com