Деякі публікації за виступами на конференціях

1. Andrii Kunynets Myroslav Kutniv, Nadia Khomenko. Implementation of exact three-point difference scheme for Sturm-Liouville problem // Abstracts of 11th International Skorobohatko Mathematical Conference (ISMC-2020), Lviv, Ukraine, October 26-30, 2020, p. 55.

2. Круль  М.,  Кунинець  А.,  Кутнів  М.  Алгоритмічна реалiзацiя  точних  триточкових  рiзницевих  схем  для  нелiнiйних крайових задач на півпрямій // Збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред.  А.М. Самойленка  та  Р.М. Кушніра [Електронний  ресурс].  Інститут  прикладних проблем  механіки  і  математики  ім. Я.С. Підстригача  НАН  України. – 2018. –  Т. 3. – С.23–25.

3.      Kròl M., Kunynets A.V., Kutniv M.V., One-step methods for singular initial value problems, Ukrainian Conference on Applied Mathematics 28-30 September, 2017 Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, P.66-67.

4.      Іващенко С.С., Кутнів М.В., Точна триточкова різницева схеми для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з крайовими умовами третього роду, Міжнародна конференція молодих математиків. 3-6 червня 2015 р., Київ, Україна. Тези доповідей – Київ: Інститут математики НАН України, 2015. С.102.

5.      Кунинець А. В., Кутнів М. В., Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння в сферичній системі координат, Міжнародна математична конференція. – Київ: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2014, С.78.

6.      Кунинець А., Кутнів М., Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь в циліндричних координатах, Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики» (21-25 травня 2013, Львів, Україна). Збірник наукових праць, 2013. – С. 111.

7.      Кунинець А. В., Кутнів М. В., Алгоритмічна реалізація точних триточкових різницевих схем для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь в циліндричних координатах, Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 13-14 червня 2013). Збірник матеріалів, 2013. – С. 101-102.

8.       Кутнів М., Кунинець А. , Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння в циліндричній системі координат, Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (19-23 вересня 2011, Дрогобич, Україна). Тези доповідей, 2011, C. 111.

9.      Кутнів М. В. , Паздрій О. І. , Триточкові різницеві схеми для нелінійного звичайного диференціального рівняння на півпрямій, Матеріали тринадцятої міжнародної наук. конф. ім. академіка М. Кравчука (13 – 15 травня, 2010 р., Київ), Т. 1, Київ, 2010, – C. 237.

10. Гаврилюк І. П. , Герман М. , Кутнів М. В. , Макаров В. Л. , Адаптивний алгоритм розв'язування нелінійних крайових задач на півосі триточковими різницевими схемами високого порядку точності, Обчислювальна математика і математичні проблеми ме­ханіки / Під заг. ред. В. Л. Макарова, І. О. Луковського, Р. М. Кушніра, Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2009. C. 17–18.

11.  Гнатив Л. Б. , Кутнив М. В. , Макаров В. Л. , Обобщенные трехточечные разностные схемы высокого порядка точности для систем нелинейных обыкновен­ных дифференциальных уравнений второго порядка, Современные проблемы вычи­слительной математики и математической физики: Международная конференция, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 16–18 июня 2009 г.: Тезисы докладов, М.: Изда­тельский отдел факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова; МАКС Пресс, 2009. C. 37–38.

12.  Кутнів М. В. , Паздрій О. І. , Точна триточкова різницева схема для нелінійної крайової задачі на півосі, Сьома відкрита наукова конференція проф.-викл. складу Ін-ту прикладної математики та фундаментальних наук: Тези доповідей, Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2008, С. 51.

13.  Кутнів М. В. , Загальні триточкові різницеві схеми високого порядку точності для квазілінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку, П’ята відкрита наукова конференція проф.-викл. складу Ін-ту прикладної математики та фундамент­альних наук: Тези доповідей, Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2006, С. 45.

14.  Гаврилюк І. П. , Герман М. , Кутнів М. В. , Макаров В. Л. , Модифіковані двоточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних систем звичай­них диференціальних рівнянь першого порядку, Тези доповідей XII Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005, С. 53.

15.  Гнатів Л. Б. , Кутнів М. В. , Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з монотонним оператором, Тези доп. міжнародної математичної конференції ім. В. Я. Скоробогатька, Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004, С. 52.

16.  Гаврилюк І. П. , Герман М., Кутнів М. В. , Макаров В. Л. , Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі, Тези доповідей міжнародної конференціїПроблеми чисельного аналізу і прикладної математики”, Львів: “Сколом, 2004, С. 14–15.