07 лютого 2022р.

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 4 березня 2022 р. перестало битися серце відомого вченого та педагога, доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки

Мирона Михайловича НИКОЛИШИНА

Мирон Николишин народився 30 липня 1944 р. на Львівщині в селі Розвадів Миколаївського району. У 1970 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «механіка» і розпочав свою трудову діяльність у Фізико-механічному інституті АН УРСР на посаді інженера. З 1973 р. працював у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики АН УРСР,  на базі якого у 1978 р. був створений Інститут прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) АН УРСР. Присвятивши себе науковій діяльності, він досягнув значних успіхів у галузі механіки деформівного твердого тіла та математичних проблем механіки руйнування матеріалів: захистив кандидатську (1980 р.), а згодом – докторську (1995 р.) дисертації, отримав вчене звання професора (2004 р.). Впродовж 1982-2002 рр. працював на наукових посадах у відділі математичних проблем механіки неоднорідних тіл, з 2003 року по 2018 рік очолював відділ механіки деформівного твердого тіла ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, а потім продовжував працювати провідним науковим співробітником цього відділу. З 1998 р. також працював професором кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Національного університету "Львівська політехніка", здобувши високе визнання як талановитий педагог.
За понад півстолітню науково-педагогічну діяльність Мирон Николишин створив значний науковий доробок, опублікувавши понад 230 наукових праць, серед яких 2 монографії. Він разом із своїм вчителем професором Василем Антоновичем Осадчуком. створив математичні основи загальної моментної теорії оболонкових конструкцій з наскрізними та ненаскрізними тріщинами за пружного і пружно-пластичного деформування, розробив розрахунково-експериментальний метод визначення залишкових технологічних напружень в елементах конструкцій. Його монографія "Механіка руйнування зварних з'єднань металоконструкцій" (Львів: СПОЛОМ, 2007. – 318 с.), у співавторстві з Василем Осадчуком і Валерієм Кир'яном стала важливим досягненням у галузі механіки руйнування матеріалів та міцності зварних конструкцій. У складі авторського колективу відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки 2011 року за цикл праць «Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень». Отримали також визнання його наукові результати з побудови лінійних математичних моделей динамічного деформування термопружних неоднорідних анізотропних оболонок. Під керівництвом Мирона Николишина захищено 7 кандидатських дисертацій.
Мирон Михайлович був активним членом Українського товариства з механіки руйнування матеріалів і комісії механіки Наукового товариства імені Шевченка. Тривалий час він був відповідальним секретарем редакційної колегії міжнародного наукового журналу "Математичні методи та фізико-механічні поля", а також членом редколегії збірника праць "Прикладні проблеми механіки і математики".
За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і розвиток науки Мирон Николишин  нагороджений відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни», Почесною грамотою Президії Національної академії наук України та ЦК профспілки працівників НАН України, відзначений подякою НАН України.
Мирон Николишин продовжував працювати до останніх днів свого життя. Його життєвий шлях – взірець сумлінного служіння рідній землі та обраній справі. Друзі, колеги та учні Мирона Михайловича з глибокою вдячністю пам'ятатимуть його яскраву  особистість – талановитого науковця і педагога, людину щедрої душі і доброго серця.

Кушнір Р., Назарчук З., Панасюк В., Пелих В., Токовий Ю., Андрейків О., Андрійчук М., Гачкевич О., Дияк І., Дмитрах І., Кіндрацький Б., Кравчишин О., Кунець Я., Максимчук В., Максимук О., Мартиняк Р., Марчук М., Михаськів В., Місьонг О., Міщенко В., Петричкович В., Попович Д., П'янило Я., Ростун М., Саврук М., Скальський В., Сулим Г., Шацький І., Шинкаренко Г., Шопа В., Ясінський А.

22 липня 2021р.

Секція фізико-технічних і математичних наук НАН України, Західний науковий центр НАН України і МОН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та його Центр математичного моделювання щиро сумують з приводу передчасного відходу у Вічність на 76-му році життя відомого вченого в галузі обчислювальної математики і механіки, завідувача кафедри прикладної математики Львівського національного університету ім. Івана Франка, Заслуженого працівника освіти України, доктора фізико-математичних наук, професора

САВУЛИ Яреми Григоровича.

Вся його науково-педагогічна та науково-організаційна діяльність пов'язана з Львівським національним університетом ім. Івана Франка, який він закінчив, у якому навчався в аспірантурі, де впродовж 30 років очолював кафедру прикладної математики та був багаторічним деканом факультету прикладної математики та інформатики (1996-2015 роки), у 2001 році став Заслуженим професором університету.
На розвиток української науки Я.Г. Савула віддав понад півсторіччя свого життя, створивши наукову школу з математичного і комп'ютерного моделювання в термомеханіці. Ним та його учнями (доктором і 15 кандидатами наук) створено вагомий науковий доробок, який складається з 5 монографій і навчальних посібників та понад 300 наукових праць. Усе, що виходило з-під його пера, відзначалося новизною та оригінальністю, викликало жваву дискусію, стимулювало розвиток подальших досліджень із сучасної прикладної математики та її застосувань.
Він плідно співпрацював з науковцями низки установ НАН України, зокрема, Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та його Центру математичного моделювання.
Ярема Григорович був надзвичайно доброю, щирою та чуйною людиною, постійно допомагав і підтримував талановиту молодь. Його невичерпна життєва енергія, оптимізм, велика працездатність, справжня непідробна любов до України викликали щиру повагу й захоплення, вселяли надію і впевненість у серця оточуючих.
Раптова недуга і смерть застали його під час  праці. Його життєвий шлях – взірець вірного і сумлінного служіння рідній землі та обраній справі. Друзі, колеги та учні Яреми Григоровича з глибокою вдячністю пам’ятатимуть його яскраву  постать, яка спричинила значний вплив на розвиток української освіти і науки.

Богданов В.Л., Григоренко Я.М., Кушнір Р.М., Назарчук З.Т., Хіміч О.М.,  Григоренко О.Я., Пелих В.О., Зинюк О.Д., Токовий Ю.В., П'янило Я.Д., Андрійчук М.І., Воробель Р.А., Гачкевич О.Р., Грицина О.Р., Дробенко Б.Д., Каленюк П.І., Костробій П.П., Кунець Я.І., Кутнів М.В., Малачівський П.С., Мартиняк Р.М., Марчук М.В., Михаськів В.В., Міщенко В.О., Мусій Р.С., Нагірний Т.С., Николишин М.М., Савенко П.О, Сулим Г.Т., Торський А.Р., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Яджак М.М., Ясінський А.В.

27 травня 2021р.

КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С.ПІДСТРИГАЧА
  ЩИРО ВІТАЄ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ

ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ПЕЛИХА

З ОБРАННЯМ ЧЛЕНОМ-КОРЕСПОНДЕНТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ТА БАЖАЄ ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ!

21 квітня 2021р.

Відділення математики НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та математична громадськість Львова з глибоким сумом сповіщають, що 21 квітня 2021 року перестало битися серце видатного українського вченого-математика та педагога, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України

Степана Дмитровича ІВАСИШЕНА

Він пройшов славний життєвий шлях, відзначений багатьма науковими та педагогічними здобутками. Народився 10 грудня 1937 року у працьовитій селянській родині на Івано-Франківщині. У 1954 р. вступив до Чернівецького університету на математичне відділення фізико-математичного факультету, яке з відзнакою закінчив у 1959 р. та вступив до аспірантури, де його науковим керівником був професор С.Д. Ейдельман. У 1963 р. молодий науковець успішно захистив кандидатську дисертацію "Оцінки розв'язків 2b-параболічних систем та їх застосування". З 1961 р. С.Д. Івасишен працював на кафедрі диференціальних рівнянь Чернівецького державного університету, де впродовж 1961-1969 рр. обіймав посади асистента, доцента та завідувача цієї кафедри.
З 1969 р. по 1988 р. він працював у Києві, зокрема, до 1980 року обіймав посаду завідувача кафедри вищої математики Київського вищого інженерного радіотехнічного училища протиповітряної оборони. У 1980-1988 рр. С.Д. Івасишен працював доцентом, а потім професором кафедри математичного аналізу Київського державного університету ім. Т. Шевченка. У 1981 р. він захистив докторську дисертацію "Матриці Гріна параболічних граничних задач" в Інституті математики АН УРСР.
У 1988 р. С.Д. Івасишен повертається до Чернівців, де створює та очолює кафедру математичного моделювання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Одночасно створює та очолює спочатку відділ крайових задач для рівнянь із частинними похідними, а з 1996 року – Чернівецьку філію відділу математичної фізики Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
З 2003 року починається другий київський період життя і творчості С.Д. Івасишена. Упродовж 2003-2004 рр. він працює завідувачем кафедри вищої математики Міжрегіонального гуманітарного інституту Київського славістичного університету. У вересні 2004 року, на запрошення академіка НАН України І.В. Скрипника, С.Д. Івасишен переходить на посаду професора кафедри математичної фізики до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", яку очолював з 2005 р. по 2017 р., продовжуючи працювати на ній професором до останніх днів життя.
Основні наукові результати професора С.Д. Івасишена пов'язані з теорією задачі Коші та крайових задач для параболічних рівнянь і систем рівнянь із частинними похідними. Цій тематиці присвячені обидві його дисертації та дисертації його учнів. Він є автором понад 350 наукових публікацій, серед яких 3 монографії та 10 навчальних посібників. Особливо слід відзначити видану в 1990 р. монографію "Матрицы Грина параболических граничных задач";, а також написану у співавторстві з членом-кореспондентом НАН України А.Н. Кочубеєм монографію "Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type", видану в 2004 р. у видавництві «Birkhauser Verlag».
Водночас упродовж усього життєвого шляху вчений та педагог віддає свої знання й енергію викладанню математики у вищих навчальних закладах, керівництву науковою роботою студентів, аспірантів та молодих викладачів. Серед його безпосередніх учнів 2 доктори і 13 кандидатів наук. З поміж  навчальних посібників С.Д. Івасишена виділяються "Лекции по теории дифференциальных уравнений" (1973); "Вища математика"; (2004); "Диференціальні рівняння математичної фізики&"; (2005). Ці посібники увійшли до в навчальної практики вищих навчальних закладів України та здобули визнання викладачів і студентів.
Професор С.Д. Івасишен був серед академіків-засновників Академії наук вищої школи України. Він член Українського (з 1995 р.) та Американського (з 1996 р.) наукових математичних товариств. Степан Дмитрович був членом редколегій чотирьох наукових фахових журналів. За досягнення в роботі нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, ювілейною медаллю "За доблесну працю" і знаком "Відмінник освіти України".
Раптова недуга і смерть застали його під час  праці. Його життєвий шлях – взірець вірного і сумлінного служіння рідній землі та обраній справі. Друзі, колеги та учні Степана Дмитровича з глибокою вдячністю пам'ятатимуть його яскраву постать, яка спричинила значний вплив на розвиток української математичної науки.

Нікітін А.Г., Кушнір Р.М., Луковський І.О., Макаров В.Л., Перестюк М.О., Скрипник І.І., Хруслов Є.Я., Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Пелих В.О., П'янило Я.Д., Андрійчук М.І., Гачкевич О.Р., Гринів Р.О., Загороднюк А.В., Кравчишин О.З., Кунець Я.І., Мартиняк Р.М., Марчук М.В., Михаськів В.В., Міщенко В.О., Николишин М.М., Петричкович В.М., Пляцко Р.М., Попович Д.І., Симотюк М.М., Токовий Ю.В., Федорчук В.М., Шопа В.М., Щедрик В.П., Дронь В.П., Коржик В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М., Бербюк В.Є., Каленюк П.І., Ільків В.С., Костробій П.П., Мединський І.П., Нитребич З.М., Гуран І.Й., Зарічний М.М., Банах Т.О., Бокало М.М., Бугрій О.М., Головатий Ю.Д., Лопушанська Г.П., Процах Н.П.

 

08 квітня 2021р.

Західний науковий центр НАН України і МОН України, Відділення математики НАН України та Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України та його Центр математичного моделювання з глибоким сумом сповіщають, що 8 квітня 2021 року перестало битися серце відомого вченого завідувача відділу Інституту, лауреата премії ім. М.М. Крилова НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора

Василя Феодосійовича
Чекуріна

В.Ф. Чекурін народився 14 січня 1951 року в с. Маньківка Бершадського району Вінницької області. Закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту (1974), після закінчення якого працював у науково-дослідній лабораторії. З 1977 р. по 1981 р. навчався в заочній аспірантурі (науковий керівник - професор Я.Й. Бурак) при  ІППММ АН України, куди перейшов працювати у 1984 р. Відтоді працював там на наукових посадах, зокрема, з 1998 р. очолював відділ математичних проблем механіки неоднорідних тіл ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Професор В.Ф. Чекурін отримав вагомі результати в галузі механіки взаємозв'язаних полів і фізичного матеріалознавства. Він автор і співавтор понад 300 наукових праць, у тому числі чотирьох монографій, довідникового посібника, 19 винаходів і патентів. Розвинув макроскопічну теорію деформації напівпровідникових тіл і структур з урахуванням локально нерівноважних станів, дефектів структури, специфічних властивостей поверхні та меж розділу матеріалів за механічних, теплових та електромагнітних стаціонарних і нестаціонарних навантажень. Отримали визнання його наукові результати з теорії взаємодії поляризованого світла і ультразвуку з неоднорідно деформованими тілами та їхні застосування для створення методів неруйнівного визначення напружено-деформованого стану та параметрів структури неоднорідних твердих тіл.
Під його керівництвом захищено 2 докторські  і 5 кандидатських дисертацій.
Раптова недуга і смерть застали його за реалізацією далекосяжних планів та задумів, і  його відхід – велика втрата для усього колективу Інституту. Друзі, колеги та учні Василя Феодосійовича  пам'ятатимуть його яскраву особистість, з глибокою вдячністю поціновуватимуть його значний внесок до досягнень  Інституту.

Назарчук З.Т.,  Кушнір Р.М., Луковський І.О., Макаров В.Л., Андрейків О.Є., Зинюк О.Д., Максимчук В.Ю., Похмурський В.І., Скальський В.Р., Пелих В.О., Токовий Ю.В., П'янило Я.Д., Чапля Є.Я., Андрійчук М.І., Гачкевич О.Р., Загороднюк А.В., Кравчишин О.З., Кунець Я.І., Мартиняк Р.М., Марчук М.В., Михаськів В.В., Міщенко В.О., Николишин М.М., Петричкович В.М., Попович Д.І., Савенко П.О, Симотюк М.М., Сулим Г.Т., Торський А.Р., Шопа В.М., Щедрик В.П., Яджак М.С., Бербюк В.Є., Дияк І.І., Дудикевич В.Б., Заболоцький М.В., Зарічний М.М., Каленюк П.І., Мусій Р.С., Нитребич З.М., Похмурська Г.В., Ромака В.А., Савула Я.Г.

19 грудня 2020р.

19 грудня серу Роджеру Пенроузу (Roger Penrose), професору Оксфордського університету, вручено золоту медаль і премію імені Альфреда Нобеля за “…. discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity” (з рішення Нобелівського комітету).
Присудження Нобелівської премії Роджеру Пенроузу (як і Стівену Хокінґу, який, померши 2018 року, не зміг її отримати, хоча мав би бути відзначений нею разом з Роджером Пенроузом) очікувалось співробітниками нашого інституту... Читати повністю

11 грудня 2020р.

Західний науковий центр НАН України і МОН України, Секція фізико-технічних і математичних наук та Відділення математики Національної академії наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та його Центр математичного моделювання, президія Наукового товариства імені Шевченка в Україні, широкі кола наукової громадськості з глибоким сумом сповіщають, що 11 грудня 2020 року перестало битися серце вірного сина України та визначної особистості, видатного вченого-механіка, педагога та організатора науки, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Григорія Семеновича Кіта.
Він народився  5 березня 1930 року на Львівщині, в селі Миколаєві Пустомитівського району. Після навчання у важкі повоєнні роки у Львівському державному університеті імені Івана Франка (1948-1953 рр.) та аспірантурі при ньому, починаючи з 1956 року він нерозривно пов'язав свій життєвий шлях з Академією наук України. Досягнув яскравих творчих наукових успіхів спочатку у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка, згодом в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, пройшовши шлях наукового зростання від молодшого наукового співробітника до директора Інституту (1990-2002 рр.) та радника при дирекції Інституту (з 2003 року). Отримав високе визнання як високваліфікований педагог на кафедрі математичного моделювання ЛНУ імені Івана Франка.
Розвитку української науки Г.С. Кіт віддав понад 65 років свого життя, створивши науковий доробок, який складає 4 монографії та понад 320 наукових праць. Усе, що виходило з-під його пера, відзначалося новизною та оригінальністю, викликало жваву дискусію, стимулювало розвиток подальших досліджень, які внесли вагомий внесок у поступ сучасної механіки руйнування та міцності матеріалів.
Г.С. Кіт створив наукову школу з математичного моделювання та дослідження напружено-деформованого стану тіл із тріщинами і тонкими включеннями з урахуванням теплових чинників, а також з математичних основ контактно-поверхневих явиш в структурах з геометричними недосконалостями границь, в межах якої зросли як науковці 6 докторів та 12 кандидатів наук. Був дійсним членом відродженого в Україні Наукового товариства імені Шевченка, членом Президії Українського товариства з механіки руйнування матеріалів та Європейського товариства з цілісності конструкцій "ESIS".
За вагомі наукові здобутки та підготовку наукових кадрів він відзначений урядовими нагородами, був лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки та премій імені О.М. Динника і М.О. Лаврентьєва НАН України, а також був нагороджений відзнаками НАН України "За наукові досягнення" і "За підготовку наукової зміни".
Г.С. Кіт продовжував працювати до останніх днів свого життя. Його життєвий шлях – взірець вірного і сумлінного служіння рідній землі та обраній справі. Друзі, колеги та учні Григорія Семеновича з глибокою вдячністю пам'ятатимуть його яскраву  постать, яка спричинила  значний вплив на розвиток української науки.

Богданов В.Л., Кушнір Р.М., Назарчук З.Т., Панасюк В.В., Юхновський І.Р., Купчинський О.А., Луковський І.О., Макаров В.Л., Максимчук В.Ю., Мриглод І.М., Нікітін А.Г., Павлюк М.І., Пелих В.О., Перестюк М.О., Похмурський В.І., П'янило Я.Д., Хруслов Є.Я., Чапля Є.Я., Ясній П.В., Андрейків О.Є., Андрійчук М.І., Галазюк В.А., Гачкевич О.Р., Гуран І.Й., Дияк І.І., Жук Я.О., Загороднюк А.В., Зарічний М.М., Зинюк О.Д., Каленюк П.І., Кравчишин О.З., Кобрін П.П., Костробій П.П., Кунець Я.І., Лобода В.В., Максимук О.В., Мартиняк Р.М., Марчук М.В., Михаськів В.В., Місьонг О.Р., Міщенко В.О., Петричкович В.М., Попов В.Г., Попович Д.І., Ростун М.Й., Николишин М.М., Савула Я.Г., Симотюк М.М., Сулим Г.Т., Токовий Ю.В., Торський А.Р., Чекурін В.Ф., Шваб'юк В.І., Швець Р.М., Шевчук П.Р., Шопа В.М., Щедрик В.П.

7-9 жовтня 2020p.

7-9 жовтня 2020 року відбулася виборча сесія Загальних зборів НАН України з обрання
Президента Національної академії наук України, віце-президентів та членів Президії Національної академії наук України,
а також збори Відділень з обрання академіків-секретарів Відділень Національної академії наук України.

08 вересня 2020р.

8 вересня 2020 р. на Міжнародній науковій конференції "Іван Пулюй: життя в ім'я науки та України" (до 175-ліття від дня народження), яка відбулася в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, доктор фіз.-мат. наук провідний науковий співробітник IППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України Роман Пляцко виголосив доповідь "Іван Пулюй: визнання" (Ivan Puluj: Recognition)

13 липня 2020р.

Західний науковий центр НАН України і МОН України, Відділення математики НАН України та Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України з глибоким сумом сповіщають, що 11 липня 2020 року перестало битися серце відомого вченого-математика та педагога, доктора фізико-математичних наук, професора


Миколи Миколайовича ВОЙТОВИЧА

Він народився 23 травня 1940 року в селі Витчівка Зарічненського району на Рівненщині. Навчався у 1956-1961 роках за спеціальністю «обчислювальна математика» на механіко-математичному факультеті ЛДУ імені Івана Франка, після закінчення якого впродовж 10 років працював за направленням в Інституті радіотехніки та електроніки АН СРСР (м. Фрязіно, Московської області). Там, під керівництвом професора Б. З. Каценеленбаума, сформувався його основний і визначальний напрямок наукових досліджень – розробка і застосування числових методів для розв’язування некласичних задач математичної фізики, за яким він підготував і у 1968 році захистив кандидатську дисертацію стосовно моделювання на ЕОМ нерегулярних хвилеводів. У 1971 р. на запрошення тоді ще члена-кореспондента АН України Я.С. Підстригача повертається до Львова у Фізико-механічний інститут, з цього часу нерозривно пов’язавши свій життєвий шлях з Академією наук України. З 1973 р. продовжує працювати у Філіалі математичної фізики Інституту математики АН України та його Обчислювальному центрі, а потім у створеному на основі Філіалу Інституті прикладних проблем механіки і математики АН України, де він досягнув яскравих творчих наукових успіхів, захистив у 1982 р. докторську дисертацію, створив у 1984 р. науковий відділ числових методів математичної фізики, завідувачем якого був до 2017 р., і працював у ньому провідним науковим співробітником до останніх днів свого життя. Професор Войтович М.М. отримав високе визнання як педагог, очолюючи кафедру програмування (1989-1999 рр.) Львівського національного університету ім. Івана Франка.
На розвиток української науки М.М. Войтович віддав майже півсторіччя свого життя, створивши науковий доробок, який складає 9 монографій (3 з них опубліковані за кордоном) та понад 190 наукових праць. Усе, що виходило з-під його пера, відзначалося новизною та оригінальністю, викликало жваву дискусію, стимулювало розвиток подальших досліджень, які внесли вагомий внесок у поступ сучасної обчислювальної математики та її застосувань у теорії хвильових полів.
М.М. Войтович створив наукову школу з числових методів для розв’язування некласичних задач математичної фізики та їх застосувань, в межах якої сформувалися 3 доктори та 9 кандидатів наук. Був ініціатором проведення під егідою Міжнародного науково-технічного товариства IEEE щорічних Міжнародних наукових семінарів «Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED)», які починаючи з 1995 року проводяться почергово у Львові та Тбілісі. Всі ці роки він незмінно очолював програмний та організаційний комітети семінару.
За вагомі наукові здобутки та підготовку наукових кадрів Войтович М.М. нагороджений почесними відзнаками НАН України, є лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки та премії ім. М.М. Крилова НАН України.
Раптова недуга і смерть застали його під час праці. Його життєвий шлях – взірець вірного і сумлінного служіння рідній землі та обраній справі. Друзі, колеги та учні Миколи Миколайовича з глибокою вдячністю пам’ятатимуть його яскраву постать, яка спричинила значний вплив на розвиток української науки.

Назарчук З.Т., Самойленко А.М., Кіт Г.С., Кушнір Р.М., Луковський І.О., Макаров В.Л., Перестюк М.О., Хруслов Є.Я., Зинюк О.Д., Пелих В.О., Токовий Ю.В., П’янило Я.Д., Чапля Є.Я., Максимчук В.Ю., Андрійчук М.І., Загороднюк А.В., Гачкевич О.Р., Кравчишин О.З., Кунець Я.І., Кучмінська Х.Й., Мартиняк Р.М., Марчук М.В., Михаськів В.В., Міщенко В.О., Николишин М.М., Петричкович В.М., Пляцко Р.М., Попович Д.І., Савенко П.О, Симотюк М.М., Торський А.Р., Чекурін В.Ф., Шопа В.М., Щедрик В.П., Яджак М.М., Дияк І.І., Савула Я.Г., Ярошко С.А., Каленюк П.І., Костробій П.П., Бербюк В.Є., Гафійчук В.В.

11 березня 2020р.

Рада молодих науковців і спеціалістів та колектив Інституту
ВІТАЄ
старшого наукового співробітника Інституту
Василя Володимировича Бешлея
з успішним виступом на засіданні
Президії Національної академії наук України 11 березня 2020 року

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6210

25 лютого 2020р.

Подія відбудеться 05.03.2020

Міні-симпозіум, присвячений математичним методам механіки руйнування і контактних явищ (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Г.С. Кіта) (АНОНС)

Захід відбудеться 5 березня 2020 року в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів, вул. Наукова, 3-б)

Програма міні-симпозіуму «Математичні методи механіки руйнування і контактних явищ»
(до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Г. Кіта)

8 листопада 2019р.

8 листопада 2019 року за участі першого заступника Міністра освіти і науки Юрія Полюховича,   віце-президента НАН України А.Г.Загороднього, голови Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій  О.К.Колежука відбулася урочиста церемонія нагородження відзнаками“Лідер науки України 2019. Web of Science Award”. Під час заходу були  відзначені кращі українські наукові інститути,   університети та окремі вчені за даними пошукової платформи Web of Science. В категорії «Лідер науки України 2019. Web of Science Award  in category: Mathematics» кращим визнано Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

 

Відзнаку вручив Нік Тернер, глобальний керівник ринків, що виникають, Web of Science Group

Групове фото лауреатів

 

7 листопада 2019р.

Розширене засідання наукового семінару відділу термомеханіки “Математичне моделювання та методи дослідження термомеханічних процесів», присвячене 90-літтю з дня народження Олександра Миколайовича Кулика

 

10 квітня 2019р.

Колектив Інституту вітає з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року:

Микитюка Ігоря Володимировича,
Дробенка Богдана Дем’яновича,
Марчука Михайла Володимировича

(Указ Президента України від 08.04.2019 р. № 110/2019).

Бажаємо доброго здоров'я і подальших творчих успіхів!

10 вересня 2018р.

14 вересня 2018 р. відбудуться урочисті заходи з нагоди святкування 40-річчя Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. З програмою наукової сесії за основними напрямами досліджень Інституту можна ознайомитись тут.

4 липня 2018 р.

4 липня 2018 року, у річницю смерті професора В.Я.Скоробогатька, співробітники інституту поклали квіти до його могили та до могил дійсних членів Наукового товариства імені Шевченка, професорів Б.Й.Пташника, В.Й.Левицького та М.А.Чайковського на Личаківському кладовищі.

12-14 червня 2018р.

Тренінг для працівників Інституту з першої домедичної допомоги відбувся 12 та 14 червня 2018 року у співпраці з Мальтійською службою допомоги України   за сприяння дирекції та фінансової підтримки профкому (окрема подяка н.с. відділу №12 Наталії Гоєнко).
Співробітники   Інституту успішно опанували та практично відпрацювали основні алгоритми надання Першої Допомоги (курс BLS, 8 год.). Важливість тренінгу не можна переоцінити, адже ці знання РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ!!!

21 травня 2018р.

Колектив Інституту вітає з присудженням
Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року:

Гачкевича Олександра Романовича,
Терлецького Ростислава Федоровича,
Ясінського Анатолія Васильовича

(Указ Президента України від 21.05.2018 р. № 138/2018).

Бажаємо доброго здоров'я і подальших творчих успіхів!

 

7 березня 2018р.

КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С.ПІДСТРИГАЧА
  ЩИРО ВІТАЄ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ

РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА КУШНІРА

З ОБРАННЯМ ДІЙСНИМ ЧЛЕНОМ (АКАДЕМІКОМ) НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ТА БАЖАЄ ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ!

28 вересня 2017р.

Засідання секції математики та математичного моделювання Західного наукового центру НАН України та МОН України

28 вересня 2017 року у Львівському будинку вчених відбулося засідання секції математики та математичного моделювання Західного наукового центру НАН України та МОН України, присвячене розвитку теорії крайових задач для диференціальних рівнянь.

Засідання було приурочене до 80-річчя Богдана Йосиповича Пташника (28.09.1937–22.02.2017), визначного українського вченого, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, академіка Академії наук вищої школи, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, керівника відділення фізико-технічних і математичних наук, голови секції математики і математичного моделювання Західного наукового центру НАН України та МОН України.

Урочисте засідання відкрив директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Р. М. Кушнір. Він ознайомив присутніх з основними етапами життя Богдана Йосипо­вича. З вітальним словом до учасників засідання та спогадами про Богдана Йосиповича звернулися директор Західного наукового центру НАН України та МОН України, кандидат технічних наук, доцент О. Д. Зинюк, декан факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор І. М. Черевко, завідувач кафедри диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, професор М. І. Іванчов, завідувач кафедри математичної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор В. Г. Самойленко, професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», доктор фізико-математичних наук, професор С. Д. Івасишен, завідувач кафедри вищої математики Національного університету «Львівська політехніка», доктор фізико-математичних наук, професор З. М. Нитребич.

Впродовж засідання було заслухано 12 наукових доповідей, які виголосили провідні вчені Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського націо­нального університету імені Івана Франка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського», Національного університету «Львівська політехніка», Національного лісотехнічного університету України, Інституту математики НАН України, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С. Підстригача НАН України, Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича.

На засіданні відбулася презентація монографії «Нелінійні ультрапараболічні рівняння та варіаційні нерівності» (автори: Н. П. Процах, Б. Й. Пташник, видавництво «Наукова думка», м. Київ) та збірника наукових праць «Некласичні задачі теорії диферен­ціаль­них рівнянь», присвяченого 80-річчю Б. Й. Пташника, під заг. ред. Р. М. Кушніра, В. О. Пелиха.

Наприкінці засідання тріо «Родовід», ансамбль бандуристів «Калинонька», хор «Євшан», ансамбль «Ґорґани», народний артист України Богдан Козак, діти Богдана Йосиповича Тарас, Стефанія, Марія та внучка Квітослава виконали його улюблені мелодії та поезії. Із спогадами про непересічну особистість Б.Й.Пташника виступили проф. Чернівецького університету Матійчук М.І., професори Львівського національного університету імені Івана Франка Зорівчак Р.П., Гнатюк М.І, Сербенська О. А., народний артист України Богдан Козак.


Здавалося, ніби Богдан Йосипович поряд…