Збірник наукових праць за матеріалами конференції буде видано до початку роботи конференції