List of Participants (is updating)

 1. Amirjanyan Harutyun (Institute of Mechanics of Armenian National Academy of Sciences, Yerevan, Republic of Armenia)
 2. Berbyuk Viktor (Chalmers University of Technology, SE-412 96 Gothenburg, Sweden)
 3. Ghazaryan Karen (Institute of Mechanics of Armenian National Academy of Sciences, Yerevan, Republic of Armenia)
 4. Hakobyan Vahram (Institute of Mechanics of Armenian National Academy of Sciences, Yerevan, Republic of Armenia)
 5. Marzocca Pier (RMIT University, Aerospace Engineering and Aviation, School of Engineering, Bundoora, VIC Australia)
 6. Mels Belubekyan (Institute of Mechanics of Armenian National Academy of Sciences, Yerevan, Republic of Armenia)
 7. Sahakyan Avetik (Institute of Mechanics of Armenian National Academy of Sciences, Yerevan, Republic of Armenia)
 8. Sarkisyan Samvel (Yerevan State University, Republic of Armenia)
 9. Акуленко Леонід (Інститут проблем механіки РАН, м. Москва, Росія)
 10. Андрейків Олександр (Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)
 11. Андрійчук Роман (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 12. Антоненко Ніна (Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна)
 13. Асташкін Володимир (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 14. Біда Надія (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 15. Білаш Оксана (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів, Україна)
 16. Білущак Юрій (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна; Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна)
 17. Благовещенська Тетяна (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, Україна)
 18. Богданов Вячеслав (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ, Україна)
 19. Боженко Богдан (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Політехніка Опольська, м. Ополє, Польща)
 20. Бойко Василь (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 21. Вайсфельд Наталя (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна)
 22. Василишин Андрій (Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)
 23. Васильєва Лариса (Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна)
 24. Васюник Зоряна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 25. Вєтров Олег (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна)
 26. Вовк Оксана (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 27. Гаврись Олександр (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 28. Гарт Етері (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
 29. Гембара Назар (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 30. Гембара Оксана (Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 31. Гембара Тарас (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна)
 32. Голубова Олена (Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, м. Гомель, Білорусь)
 33. Григоренко Олександр (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ, Україна)
 34. Григоренко Ярослав (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ, Україна)
 35. Грицина Ольга (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 36. Громяк Роман (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна)
 37. Даляк Тарас (Івано-Франківський відділ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Івано-Франківськ, Україна)
 38. Дацківa Анна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
 39. Демидов Олександр (Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса, Україна)
 40. Долінська Ірина (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 41. Дудик Михайло (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна)
 42. Дякон Валерій (Уманська філія ПВНЗ "Європейський універси¬тет", м. Умань, Україна)
 43. Івасько Наталія (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 44. Івасько Роман (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 45. Казберук Анджей (Білостоцька політехніка, м. Білосток, Польща)
 46. Калиняк Богдан (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 47. Камінський Анатолій (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ, Україна)
 48. Кваснюк Олексій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 49. Кіт Григорій (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 50. Козаченко Тетяна (Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна)
 51. Козачок Олег (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 52. Колмакова Віра (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна)
 53. Костробій Петро (Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна)
 54. Кравцов Д.В. (Громадська організація "АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА", м. Дніпро, Україна)
 55. Кривий Олександр (Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса, Україна)
 56. Кузьменко Василь (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
 57. Кузьменков Дмитро (Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, м. Гомель, Білорусь)
 58. Курпа Лідія (Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
 59. Кушнір Роман (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 60. Лещенко Дмитро (Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна)
 61. Литвин Оксана (Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса, Україна)
 62. Лобода Володимир (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
 63. Лоза Ігор (Національний транспортний університет, м. Київ, Україна)
 64. Луценко Георгій (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна)
 65. Любицька Катерина (Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
 66. Маковійчук Микола (Івано-Франківський відділ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Івано-Франківськ, Україна)
 67. Максимук Олександр (Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)
 68. Мануйленко Роман (Інститут Прикладної Математики І Механіки Національної Академії Наук України, м. Слов’янськ, Україна)
 69. Марченко Олег (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
 70. Марченко Ольга (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, Україна)
 71. Маткова Ада (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна)
 72. Махоркін Ігор (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 73. Махоркін Микола (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 74. Мікуліч Олена (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна)
 75. Мішарін Андрій (Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса, Україна)
 76. Можаровський Валентин (Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, м. Гомель, Білорусь)
 77. Морачковська Ірина (Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
 78. Морозов Юрій (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна)
 79. Нагірний Тарас (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна; Zielona Gora University, Poland)
 80. Наталія Ільчук (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна)
 81. Онишкевич Володимир (Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна)
 82. Онишко Любов (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 83. Онишко Олексій (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 84. Опанасович Віктор (Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)
 85. Орленко Сергій (Інститут механіки НАН України ім. С.П. Тимошенка, м. Київ, Україна)
 86. Осетров Андрій (Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
 87. Острик Володимир (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)
 88. Пастернак Ярослав (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна)
 89. Перепічка Василь (Івано-Франківський відділ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 90. Плашенко Сергій (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
 91. Пожиленков Олексій (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна)
 92. Поліщук Олександр (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 93. Поліщук Тетяна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна)
 94. Попов Всеволод (Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса, Україна)
 95. Процеров Юрій (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна)
 96. Процюк Борис (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 97. Райтер Орест (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 98. Решітник Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна)
 99. Рижа Ірина (Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна)
 100. Рожок Лілія (Національний транспортний університет МОН України, м. Київ, Україна)
 101. Ротко Світлана (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна)
 102. Рущицький Ярема (Інститут механіки НАН України ім. С.П. Тимошенка, м. Київ, Україна)
 103. Рябцев Ігор (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна)
 104. Савицький Олег (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна)
 105. Саврук Михайло (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 106. Самойленко Тетяна (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, Україна)
 107. Сапужак Ярослав (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 108. Сачук Юрій (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна)
 109. Сенченков Ігор (Інститут механіки НАН України ім. С.П. Тимошенка, м. Київ, Україна)
 110. Середницька Христина (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 111. Скородинський Ігор (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 112. Слободян Микола (Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)
 113. Соляр Тетяна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 114. Станік-Беслер Аніда (Політехніка Опольська, м. Ополє, Польща)
 115. Стащук Микола (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 116. Сторожук Євген (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ, Україна)
 117. Сулим Георгій (Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)
 118. Тимченко Галина (Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
 119. Ткаченко Ірина (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна)
 120. Ткачук Антон (Кафедра будівельної статики та динаміки, Штутгартський університет, Штутгарт, ФРН)
 121. Ткачук Микола Миколайович (Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
 122. Токова Людмила (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 123. Токовий Юрій (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 124. Толкачов Андрій (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна)
 125. Тормахов Микола (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ, Україна)
 126. Трофимчук Олександр (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна)
 127. Тужеляк Ольга (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 128. Тучапський Роман (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 129. Тютюнник Марія (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 130. Улітко Ігор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)
 131. Флюд Володимир (Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна, Політехніка Опольська, м. Ополє, Польща)
 132. Чепіль Ольга (Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 133. Червінка Костянтин (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна; Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)
 134. Червінко Ольга (Інститут механіки НАН України ім. С.П. Тимошенка, м. Київ, Україна)
 135. Чернуха Ольга (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна; Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна)
 136. Чорненький Андрій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна)
 137. Чорноіван Юрій (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ, Україна)
 138. Шваб’юк Василь (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна)
 139. Шевчук Віктор (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 140. Шматко Тетяна (Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
 141. Шопа Тетяна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 142. Щербініна Тетяна (Національний Технічний Університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна)
 143. Яджак Михайло (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна; Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)
 144. Ясінський Анатолій (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна)
 145. Яцик Ігор (Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, Україна)