Для подання матеріалів та реєстраційної форми рекомендуємо використовувати зразки template.doc і regform.doc.

Якщо авторів доповіді декілька, то реєстраційна форма заповнюється на кожного співавтора, а назва доповіді вказується лише в реєстраційній формі автора, з яким слід вести листування.

Вимоги до оформлення тексту доповіді

Текст доповіді обсягом 1-2 повністю заповнених сторінки необхідно підготувати у вигляді файлу формату DOCX (або DOC).
Розмір сторінки – А5 (148x210 мм),
поля – 15 мм,
гарнітура – Times New Roman,
міжрядковий інтервал – одинарний,
абзацний відступ – 0,75 см.

Порядок розміщення матеріалу доповіді

  • УДК (10 пт, вирівнювання зліва);
  • назва доповіді (10 пт, жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівнювання по центру);
  • імена та прізвища авторів (10 пт, жирний, вирівнювання по центру);
  • повна назва організації (9 пт, курсивний, вирівнювання по центру);
  • електронні поштові скриньки авторів (9 пт, вирівнювання по центру);
  • основний текст доповіді (10 пт);
  • список літератури в алфавітному порядку (9 пт, нумерований список, прізвища авторів – курсивний);
  • назва доповіді англійською мовою (8 пт, жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівнювання по центру) та анотaція (9 пт, курсивний).

Після кожної частини тексту, відзначеної (•), робиться відступ в один рядок.

Набір формул виконується виключно в редакторі формул MathType (Microsoft Equation Editor) з використанням таких параметрів:

стиль: текст, функція, число – Times New Roman; змінна – Times New Roman, курсивна; малі та великі грецькі, символ – Symbol; матриця-вектор – Times New Roman, жирний;
розміри: звичайний – 10 пт; індекс – 80%; малий індекс – 60%, символ – 150%, малий символ – 100%.

Рисунки та графіки подаються у форматах PNG, TIFF або JPEG.

Пояснення до рисунків, графіків і таблиць наводяться в основному тексті доповіді.

Підписи до таблиць вирівнюються справа, а підписи до графічних матеріалів – по центру.