Міжнародна наукова конференція
"Сучасні проблеми механіки та математики"

присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України
Ярослава Степановича Підстригача
та 40-річчю створеного ним Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України

22 – 25 травня 2018 р. (Львів, Україна)

eng