Запрошуємо до участі

у конференції молодих учених

«ПІДСТРИГАЧІВСЬКІ ЧИТАННЯ - 2022»,

яка відбуватиметься у м. Львові 25–27 травня 2022 року

в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Цього року конференція відбудеться в онлайн режимі


   Метою проведення традиційних наукових читань, які присвячені пам’яті засновника Інституту академіка Ярослава Степановича Підстригача, є сприяння науковому зростанню та утвердженню молодих учених шляхом спілкування, обміну ідеями як з молодими, так і старшими колегами, набуття досвіду у представленні наукових результатів.

Конференція передбачає секційні засідання за двома основними напрямками:
1. Актуальні задачі механіки.
2. Сучасні проблеми математики.

   Матеріали доповідей будуть опубліковані в електронному вигляді на веб-сторінці конференції після наукового рецензування. Кращі доповіді будуть відзначені та рекомендовані до опублікування у науковому збірнику «Прикладні проблеми механіки і математики».

З метою популяризації серед молодих науковців імені та вагомого внеску академіка АН України Ярослава Степановича Підстригача у розвиток окремих розділів механіки, математики та математичного моделювання, а також з метою створення умов для стимулювання і заохочення талановитих молодих учених, на конференції молодих учених «Підстригачівські читання – 2022», буде проведений конкурс на здобуття премії його імені для молодих науковців за напрямами «Механіка», «Математика» і «Математичне моделювання» (по одній за кожним напрямом) згідно з Положенням про премії ім. Я.С.Підстригача для молодих науковців.

   Робочими мовами конференції є українська та англійська.

   Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей вказано на сторінці «оформлення».

   Завантажити перше інформаційне повідомлення.