Кучмінська Христина Йосифівна

Особиста сторiнка

Назва закладу, який закiнчила - Львівський державний університет iмені Івана Франка
Рiк закiнчення - 1969
Спецiальнiсть - математика

Науковий ступiнь - докт. фiз.-мат. наук

Вчене звання - - старший науковий співробітник, доцент

Посада - провідний науковий співробітник

Область інтересів:

Основні публiкацiї:

 1. Kuchminska Kh. Corresponding N-dimensional continued fractions for N-multiple power series // Voronoi’s Impact on Modern Science: Proceedings of the Sixth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations in two volumes (Jörn Steuding and Mykola Pratsiovytyi (Eds.); Halyna Syta (Compil); Natl Pedagog. Dragomanov Univ. — Kyiv: Natl. Pedagog. Dragomanov Univ. - 2018. — Vol. - P. 169 — 176.
 2. Кучмінська Х.Й., Возна С.М. Розвинення N-кратного степеневого ряду в N-вимірний правильний С-дріб // Мат.методи та фіз.-мех.поля. -2017. – 60, №3. – С.70-75.
 3. Kuchminska Kh. Yo. A Worpitzky boundary theorem for branched continued fractions of the special form // Carpathians Mathematical Publications – 2016. – 8, №2. – P.272-278.
 4. Кучмінська Х. Й. Межові версії теореми Ворпіцького для двовимірних неперервних дробів // Укр. мат. журн. - 2014. – 66, №8. – P. 1106 - 1116.
 5. Кучмінська Х. Й. Стійкість при обчисленні двовимірних неперервних дробів //Мат. методи та фіз.-мех. поля – 2013.- 56, №4. – С. 15 – 23.
 6. Кучмінська Х. Й. Двовимірні правильні С-дроби // Мат. методи та фіз.-мех. поля. –2012.– 55, №2.– С.7–15.
 7. Кучмінська Х. Й. Про теореми типу Ворпіцького для двовимірного неперервного дробу // Мат. методи та фіз.- мех. поля. – 2010. – 53, № 3. – С. 17-26.
 8. Кучмінська Х. Й. Про властивості двовимірних неперервних дробів //Теорія наближення функцій та суміжні питання. Збірник праць Інституту математики НАН України. — Київ: Інститут математики НАНУ. — 2010. — 7, № 1 — С. 113 — 127.
 9. Боднар Д.І., Кучмінська Х.Й. Багатовимірні узагальнення g-дробів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. –2008.– 51, №2.– С. 34-41.
 10. Kuchminska Kh. Two-dimensional continued fractions // Voronoї’s Impact on Modern Science, Book 4, Vol.1: Proceedings of the forth international conference on analytic number theory and spatial tessellations (Ed. by A. Laurincikas, J.Steuding). — Kyiv: Drahomanov National Pedagogical University, Institute of Math. NAS of Ukraine. - 2008. — № 35. — P. 173 — 180.
 11. Возна С.М., Кучмінська Х.Й Апроксимаційна формула у вигляді приєднаного неперервного дробу // Мат. методи та фіз.-мех. поля. –2007.– 50, №1.– С.1-9.
 12. Кучмінська Х.Й. Аналог теореми Пейдона-Уолла для багатовимірних дробів спеціальних типів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. –2007.– 50, №3.– С. 30-37.
 13. Kuchminska Kh. Two-dimensional generalization of continued fractions //Diophantine Analysis and Related Fields (Eds M. Katsurada, T. Komatsu, H. Nakada): Seminar on Math. Sci. — Yokohama: Dept. of Math., Keio University, 2006. — № 35. — P. 125 — 140.
 14. Kuchmins'ka Kh. Yo., Vozna S. M. Truncation error bounds for a two-dimensional continued g-fraction // Мат. студії. — 2005. — 24, № 2. — P. 120 — 126.
 15. Возна С.М., Кучмінська Х. Й. Відповідність між формальним подвійним степеневим рядом і двовимірним g-дробом // Теорія наближення функцій та суміжні питання. Збірник праць Інституту математики НАН України. — Київ: Інститут математики НАНУ. — 2004. — 1, № 4 — С. 60 — 71.
 16. Возна С.М., Кучмінська Х.Й. Ознаки збіжності для двовимірного неперервного дробу спеціального вигляду // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту. Зб. Наукових праць. Математика. – Чернівці: Рута. – 2004. – Вип.191-192. – С.22-32.
 17. Kuchminska Kh. Yo., Vozna S.M. Multipoint formula based n associated continued fracrions // Мат. методи та фіз.-мех. поля. –2003.– 46, №3.– С.12-16.
 18. Kuchmins’ka Kh. On sufficient conditions for convergence of two-dimensional continued fractions // Acta Applicandae Mathematicae – 2000. – 61, № 1 – 3. – C.175–183.
 19. Кучмінська Х. Й. Відповідний і приєднаний гіллясті ланцюгові дроби для подвійного степеневого ряду // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1978. – № 7. – С. 614 –618.

Електронна адреса - kuchmin@lms.lviv.ua