Бешлей Василь Володимирович

Особиста сторiнка

Назва закладу, який закiнчив - Львівський національний університет iмені Івана Франка
Рiк закiнчення - 2008
Спецiальнiсть - фізика

Вчене звання, науковий ступiнь канд. фiз.-мат. наук

Посада - Старший науковий співробітник

Область інтересів:

Основні публiкацiї:

 1. О. Petruk,Т. Kuzyo, S. Orlando, M. Pohl, M. Miceli, F. Bocchino, V. Beshley, R. Brose, Post-adiabatic supernova remnants in an interstellar magnetic field: oblique shocks and non-uniform environment // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2018, Volume 479, Issue 3, p.4253-4270
 2. O. Petruk, R. Bandiera, V. Beshley, S. Orlando, M. Miceli, Radio polarization maps of shell-type SNRs II. Sedov models with evolution of turbulent magnetic field // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, Volume 470, Issue 1, p.1156-1176
 3. The CTA Consortium: F. Acero et al., Prospects for CTA observations of the young SNR RX J1713.7-3946 // Astrophys. J. 840 (2017) 74
 4. O. Petruk, T. Kuzyo, V. Beshley, Post-adiabatic supernova remnants in an interstellar magnetic field: parallel and perpendicular shocks // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, Volume 456, Issue 3, pp. 2343-2353
 5. В. Бешлей, Т. Кузьо, Історичні наднові типу Iа та їх залишки. // Фізичний збірник НТШ, 2014, т 9, с. 190-207.
 6. В. Бешлей, Є. Вовк, Д. Малишев, В. Марченко, О. Петрук, В. Савченко, Д. Якубовський, Космічні джерела гамма-випромінювання та перспективи їх спостережень на міжнародній космічній обсерваторії гамма-400. // Журнал фізичних досліджень, 2013, т. 17, № 2, 1901 (21 с.)
 7. О. Петрук, В. Бешлей, Взаємодії часток, прискорених в залишках наднових зір. Процеси гама-випромінювання. // Журнал фізичних досліджень, 2013, т. 17, № 1, 1901 (24 с.)
 8. V. Beshley, O. Petruk, The Properties of Gamma-ray Images of Supernova Remnants Due to Proton–Proton Interactions. // WDS 2012 - Proceedings of Contributed Papers, 2012, pp. 133–136
 9. Beshley V., Petruk О. Hadronic gamma-ray images of Sedov supernova remnants // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2012. – V. 419. – P. 1421-1430.
 10. Petruk O., Orlando S., Beshley V., Bocchino F. Radio, X-ray and gamma-ray surface brightness profiles as powerful diagnostic tools for non-thermal SNR shells // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2011. – V. 413. – P. 1657–1670.
 11. Petruk O., Beshley V., Bocchino F., Miceli M., Orlando S. Observational constraints on the modeling of SN1006 // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2011. – V. 413. – P. 1643–1656.
 12. Petruk O., Beshley V., Bocchino F., Orlando S. Some properties of synchrotron radio and inverse-Compton gamma-ray images of supernova remnants // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2009. – V. 395. – P.1467-1475.
 13. Петрук О., Бешлей В. Синхротронне випромінювання залишків наднових зір в рентгенівському діапазоні. Експоненційне обрізання спектру електронів. // Кинематика і фізика небесных тел. – 2008. – 24, № 3. – С. 216–230.
 14. Петрук О., Бешлей В. Синхротронне та теплове випромінювання залишків наднових зір в рентгенівському діапазоні. Слабкі радіаційні втрати електронів. // Кинематика і фізика небесных тел. – 2007. – 23, № 1. – С. 25–39.

Електронна адреса - beshley.vasyl@gmail.com